Kalite ve Çevre Politikamız

 Taş Ocağı İşletmeciliği(Agrega ve Kum üretimi) yapan kuruluşumuz konusunda lider olabilmek…

 ve müşterilerimizin beklentilerini aşabilmek için; yönetim sistemi doğrultusunda müşteri şartları ve yasal şartlara ve ülkemizdeki çevre mevzuatına, yönetmeliklere, yasal gerekliliklere ve uluslararası anlaşmalara uymak, atıkların azaltılarak geri kazanım yolu ile bertarafını sağlayarak kirliliği önlemek,çalışanlar ve tedarikçilerimize çevre konusunda sürekli eğitim vermek ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek, üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen, uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir çevre yönetim sistemini sürdürmek, faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en aza indirecek tedbirleri almayı kuruluşumuzu her noktada sürekli iyileştirmek, hiç bir koşulda kaliteden ödün vermemek. Çalışanlarımızın ve çevrenin güvenliğini sağlayarak üretim ve satış faaliyetleri gerçekleştirmek kuruluşumuzun kalite ve çevre politikasıdır.

Kalite ve Çevre politikamızın dayandığı ilkeler ;

* Müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak,

* Müşteriyi ürünümüz kullanımı ile ilgili detaylı şekilde bilgilendirmek,

* Her zaman güvenilir bir firma olmak,

* Müşteriye en hızlı sevkıyatların sağlanması,

* Üretim tüm faaliyetleri ile ilgili çevre unsurları , bu unsurların oluşma sıklığı ve zarar büyüklüğü kriterlerine göre tek tek değerlendirilerek “ önemli “ çevre etkisi bulunan unsurlara yönelik, tesis bünyesinde yasal mevzuatlar kapsamında yapılması gereken fiziksel faaliyetlerin tespit edilmesi ve bu unsurların ortadan kaldırılması,

* Firmamız, iş sağlığı ile ilgili uygulamalarını firma içerisinde yaygınlaştırmak için personeli bilgilendirmek,

* Sürekli eğitim faaliyetleri ile personelimizin kalifikasyon seviyesini artırmak,

* Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak her noktada sürekli iyileşmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,